Tumblelog by Soup.io
 • wombinka
 • gdziebezkapci
 • karmacoma
 • guyver
 • trayor
 • Atomico
 • rollinsonowa
 • paranoid
 • rudgierd
 • marvelous
 • malapicza
 • addicted12
 • creativesuccessalliance
 • valsqld
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

8800 3252 500
Reposted fromfungi fungi
8128 a701 500
Nie ten plecak
Reposted fromdobry dobry vianicciekawego nicciekawego
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny vianicciekawego nicciekawego
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach vianicciekawego nicciekawego
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed via8agienny 8agienny
8882 834d
Reposted fromgaf gaf viaoll oll
8829 f095 500

September 22 2018

7365 46cf 500
Reposted fromfungi fungi viaoipojara oipojara
8285 41f3
tvn przeprasza szczepkowską
Reposted bykirstenow kirstenow

September 18 2018

6082 19d3 500
Reposted bypulczynskisargonbiauekpleplecocciuellapffftdotmariuszvoljunicornFiloktetsstefanianiezwyyklakatapultatorKanistertomashsiostrabehcioblackdramajaphyelusivePaseroVirusfreewayaffiaarachnephobiclittlewhiteliesopenheartKerishamisspandoraponurykosiarzpajlotollcrc999Anetzschkahdiverdantforceslovaczarna-niewiadomaniepotrzebnaprzygodamiimiantecedentiapodprzykrywkasoberhaberwarkocz
4933 8d19
Reposted fromgplyr gplyr viarocktenner rocktenner
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianicciekawego nicciekawego
6060 ba39 500
dutkiewicz poparł sutryka

September 16 2018

4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viamrs-cosmos mrs-cosmos

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viayouaresonaive youaresonaive
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viadzisniezasne dzisniezasne
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viadzisniezasne dzisniezasne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl