Tumblelog by Soup.io
 • valsqld
 • creativesuccessalliance
 • addicted12
 • malapicza
 • marvelous
 • rudgierd
 • paranoid
 • rollinsonowa
 • Atomico
 • trayor
 • guyver
 • karmacoma
 • gdziebezkapci
 • wombinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaxsneakyx xsneakyx
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viadreamboat dreamboat

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy,
zrób to raz, dwa, trzy.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaxsneakyx xsneakyx
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
0924 1ad0
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaxsneakyx xsneakyx
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
3456 771a
Reposted fromkarahippie karahippie viaSidhe Sidhe
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viahereyes hereyes
2759 0872 500
Reposted froms3 s3 viamemez memez

August 17 2019

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianieprzygoda nieprzygoda
2080 045b 500
Tags: me
Reposted byCarmilawybuchmuzguHypothermiakaworuHogattaamushuFiriathjulannNoizaNekonjarlaxleniggertitsnosiemalevuneJaanis93lukanAvadacadavraLolaLolaLolaKryptoniteBalladynanothingiseverythingmkaynoavairarashfaelpsygateimbrykmodulzerolikenobodyLogHiMaverdantforce
2078 d244 500
Tags: me
Reposted byv2pxMtsenvairairmelinsistermorphinepsygatekotficamuladharaforgetprincessiwanttobeanastrophysicistslodziakkruemelmonsterDagarhenlifeless8agiennyniskowodontgopuszkazielonykotJaanis93nokturnalverdantforce
2077 1170 500
Tags: me
Reposted byAvadacadavra Avadacadavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl